button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Støtte til omsorgssvigtede børn

Billede:
Støtte til omsorgssvigtede børn
Forfatter(e): 
Steffen Christensen, Claus Holm Thomsen
Pris pr. stk.: 
DKK 103,20 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 129,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Bogen omhandler den pædagogiske støtte til det omsorgssvigtede barn i hverdagen i skolen og daginstitutionen.

'Støtte til omsorgssvigtede børn' er en naturlig fortsættelse af bogen
Handlingsvejledning ved omsorgssvigt
. Emnerne i denne bog er centreret om de signaler, som børn udviser ved omsorgssvigt, samtalen med forældrene, underretningen og det efterfølgende samarbejde med forvaltningen. Bogen imødekom et stort behov for en lettilgængelig, handlingsrettet introduktion til arbejdet med omsorgssvigtede børn.

I institutioner og skoler arbejdes der på at skabe rummelighed, men mange lærere og pædagoger ved ikke, hvordan man i hverdagen støtter et barn, som ikke har det godt. Det er imidlertid meget vigtigt, at lærere og pædagoger kan give barnet den nødvendige pædagogiske støtte og omsorg som en naturlig del af det daglige arbejde i klassen eller på stuen.

Ud fra cases bliver det demonstreret, hvordan selv små ændringer i personalets daglige kontakt med barnet i mange tilfælde kan skabe betydelige positive ændringer i barnets trivsel. Fokus vil være på den bevidste anvendelse af relationen som pædagogisk redskab over for det omsorgssvigtede barn.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    kf7933
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png