button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Didaktik i børnehaven - Planer, principper og praksis (E-bog, epub)

Billede:
Didaktik i børnehaven - Planer, principper og praksis (E-bog, epub)
Forfatter(e): 
Stig Broström og Hans Vejleskov
Pris pr. stk.: 
DKK 174,40 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 218,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


Denne bog uddyber den didaktiske tilgang til de pædagogiske læreplaner, herunder de overvejelser om og formuleringer af formål, mål, indhold og pædagogiske principper, der ligger bag det praktiske arbejde i daginstitutionen. Bogen inspirerer pædagoger til at arbejde målrettet med både læreplanens temaer samt dem, som udspringer af de lokale forhold. Forfatterne fokuserer primært på barnets personlige, sociale og sproglige kompetencer, som udvikles i et aktivt samvær med andre børn og voksne, altså i en børnecentreret og selvforvaltende pædagogik og ikke gennem 'skoleagtig' undervisning.

Efter en kort historisk redegørelse for børnehavens pædagogik og udviklingen frem mod kravet om pædagogiske læreplaner præsenteres forskellige didaktiske modeller og tilgange. Forfatterne forklarer, hvordan man kan arbejde med læreplanens temaer både som en integreret del af hverdagen og som planlagte forløb. Bogen lægger vægt på pædagogiske principper og metoder til brug i dagligdagen, som kan understøtte alle børns læring og udvikling, men med et særligt fokus på socialt udsatte børn.

Didaktik i børnehaven - planer, principper og praksis henvender sig til det pædagogiske personale i børnehave, vuggestue og SFO. Den er desuden anvendelig for pædagog- og lærerstuderende, børnehaveklasseledere og lærere.

Stig Broström er pædagog, cand.pæd.pæd. og ph.d. i småbørnspædagogik. Han er lektor i småbørnspædagogik ved Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Hans Vejleskov er lærer, magisterkonferens i psykologi og professor i udviklingspsykologi. Han er leder af Center for Småbørnsforskning og Institut for Småbørnspædagogik.

Begge forfattere har udgivet en lang række bøger om didaktik og pædagogik.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

'Der er stof til megen overvejelse og mange pædagogiske diskussioner i bogen (...) Aktuel og vedkommende udgivelse, som kan hjælpe bl.a. børnehavernes personale med at strukturere det målrettede arbejde med læreplanens temaer'
Læs lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7160-161-9
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png