button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Jeg ser dig - nye perspektiver på anerkendende pædagogik

Billede:
Jeg ser dig - nye perspektiver på anerkendende pædagogik
Forfatter(e): 
Åse Nylenna Akslen, Margareth Eilifsen, Gunn Irene Heggvold, Patrick Kermit, Ruth Ingrid Skoglund (red.), Brit Regine Skrove, Anne Karin Rudjord Unneland, Ingvild Åmot (red.)
Pris pr. stk.: 
DKK 299,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 373,75 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:


Anerkendende pædagogik er en grundsten i den pædagogiske praksis, men den er forbundet med en række udfordringer. Der er behov for at revitalisere begrebet 'anerkendelse'.

Denne bog præsenterer en udvidet forståelse af anerkendelsesbegrebet og ser på, hvordan vi kan forstå den anerkendende pædagogik i et samfund præget af individualisme og mangfoldighed.

Mennesket er afhængigt af gensidig anerkendelse for at opbygge selvtillid, selvværd og selvrespekt. Anerkendelsens modsætning er krænkelsen, som altid eksisterer i anerkendelsens fravær. Bogens forskellige kapitler viser, hvordan både anerkendelse og krænkelse træder frem i praksis og er en del af den pædagogiske praksis.

Centrale spørgsmål er:
  • Hvad er det, vi anerkender?

  • Hvad er det, vi tillægger værdi hos den, vi anerkender?

  • Hvilke egenskaber og hvilken adfærd anerkender vi?

  • Hvad er det, som anerkendes i de pædagogiske institutioner og i samfundet?

  • Hvor åbne er vi for nye tanke- og levemåder og nye værdier?


Bogen giver nye perspektiver til pædagoger og læreres grund-, videre- og efteruddannelse samt til alle, der arbejder med pædagogik i praksis i dagtilbud og skole.

'Dette er en grundbog om inklusion og pædagogisk bæredygtighed - selvom begreberne ikke nævnes én eneste gang. Tværtimod - her tales om solidariske fællesskaber, der giver plads til, at mennesket kan udvikle sig på sine egne præmisser. Det er store begreber og store tanker, bogen sætter i spil. Det er svært at være uberørt, når man har læst den.' Fra bogens forord af psykolog og forfatter Anne Linder.

Bogens forfattere er: Åse Nylenna Akslen, Margareth Eilifsen, Gunn Irene Heggvold, Patrick Kermit, Ruth Ingrid Skoglund (red.), Brit Regine Skrove, Anne Karin Rudjord Unneland, Ingvild Åmot (red.)

'Inklusion og anerkendende pædagogik er to af de mest anvendte begreber i den pædagogiske verden i disse år. Denne bog tager fat på anerkendelsesbegrebet og giver det ny mening og nyt liv tilpasset det moderne samfund og dets individer. (?) Bogen rammer godt ned i højaktuelle problematikker og giver godt indblik i nødvendigheden af anerkendelsesamt mulighederne for at udøve anerkendende pædagogik.'
Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

'En bog, der kan give nye input til pædagoger og lærere i arbejdet med børn og bør ikke kun bruges af de færdiguddannede men også være en del af litteraturen på uddannelsesstederne. Bogen er meget anbefalelsesværdigt og bør stå på ethvert skolebibliotek.' - Anne-Marie Meller, skolebibliotekar og lærer på Højmark Skole, Ringkøbing-Skjern


'Anerkend anerkendelse. Endelig! Velkommen til argumenter for en revitalisering af begrebet anerkendelse (...) Bogen er en antologi og hviler på et solidt fundament af den tyske socialfilosof Axel Honneths anerkendelsesteori. Forfriskende nyt ved denne bog er, at den udfolder en række perspektiver og eksempler, som viser anerkendelsens kompleksitet uden at miste fokus. Pædagogiske dilemmaer kan håndteres, her er ingen nemme løsninger, men en palet af valgmuligheder, hvor etik bliver rettesnoren. (...) Læs den, og tal med hinanden om den i daginstitutionen og i skolen. Og brug refleksionerne til at revitalisere anerkendende handling.'
Læs hele anmeldelsen fra 'Folkeskolen'
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7344
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png