button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Livsduelighedens pædagogik faglige pointer til den relationsprofessionelle (E-bog, epub)

Billede:
Livsduelighedens pædagogik faglige pointer til den relationsprofessionelle (E-bog, epub)
Forfatter(e): 
Red. Anne Linder. Jesper Gregersen, Claus Holm, Rikke Nørregaard Jensen, Anne Linder (red.), Jørgen Lyhne, Regitze Rahbek, Ulla Schødt, Anne Gardø Steensen, Micki Sonne Kaa Sunesen og Anne Therkildsen
Pris pr. stk.: 
DKK 214,40 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 268,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre..


Overordnet set er ambitionen for det pædagogiske virke at sikre, at børn udvikler sig til at blive psykologisk robuste, og at de befinder sig godt i verden. Resiliente eller livsduelige børn formår, ligesom tumlingen, at rejse sig op og møde verden igen ? selvom de bliver løbet over ende af modgang, nederlag og tab. Livsduelighed er ikke statisk, men kan forandres og påvirkes gennem hele livet. For at udvikle en sådan duelighed og mestring af livet har børn først og fremmest brug for relationel støtte fra de voksne, der omgiver dem til daglig.

I denne bog kredser en række engagerede fagpersoner omkring livsduelighedens pædagogik. Der gives ingen entydige svar på, hvad det vil sige ?at du i livet?, men gennem bogens kapitler kommer læseren et spadestik dybere i forhold til at forstå, hvordan vi kan bruge det relationelle forhold som platform for børns læring, trivsel og udvikling ? og dermed deres livsduelighed. Mange af kapitlerne inddrager ICDP som en metode til at nå dette mål.

Bogen er egnet for fagpersoner og studerende i den pædagogiske verden, som ønsker en bred introduktion til livsduelighedens pædagogik, og som samtidig er interesseret i nye, faglige beskrivelser af begrebet ?pædagogisk relationsprofessionalisme?.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

'Bogen kan med udbytte læses eller pluklæses af undervisere, vejledere, pædagoger og konsulenter, samt studerende inden for det pædagogiske område. [?] Meget varieret og kompleks bog med et solidt teoretisk grundlag med en del praksishenvisninger.' - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

Relationsprofessionsseriens omdrejningspunkt er kvalificeringen af det relationelle arbejde.

Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelsesmæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab.

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pædagogiske verden ? børnehave, vuggestue og folkeskole ? men også professionelle, der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7160-211-1
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png