button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Mediated Learning Experience - en inkluderende praksis i dagtilbud og skole (inkl. hjemmeside)

Billede:
Mediated Learning Experience - en inkluderende praksis i dagtilbud og skole (inkl. hjemmeside)
Forfatter(e): 
Micki Sonne Kaa Sunesen
Pris pr. stk.: 
DKK 299,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 373,75 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
Denne bog er en dansk, forskningsbaseret introduktion til Mediated Learning Experience kombineret med et didaktisk perspektiv. MLE er en læringsteori, udviklet af den israelske professor i psykologi, Reuven Feuerstein. Den baserer sig på en kobling mellem kognitiv neuropsykologi og socialpsykologi og fokuserer især på den voksnes relationelle kompetencers betydning for barnets læringsudbytte. Med bogen i hånden kan målgruppen arbejde med relationsarbejdet på en række forskellige niveauer i organisationen - lige fra det konkrete interaktions-/medieringsniveau (voksen-barn), det didaktiske refleksionsniveau og teamniveauet til det ledelsesmæssige niveau.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

Serien Pædagogiske tankebaner er målrettet lærere, pædagoger og pædagogiske ledere. Serien er praksisrettet og fungerer som brobygger mellem de faglige discipliner pædagogik, didaktik og psykologi. Den har til hensigt at bidrage til den professionelles læring og udvikling ved at pege på relevante forhold mellem teori og praksis. Nøgleord for serien er: relationer, læring og udvikling af- og i pædagogiske kontekster.

'Bogen er velskrevet med brug af mange fagbegreber. Den er meget teoretisk, men lykkes ved at have mange praksiseksempler fx om hvad mediering er i skole og dagtilbud, der er genkendelige for målgruppen.' - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7657
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png