button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Mentalisering i dagtilbud og skole (inkl. hjemmeside) (E-bog, epub)

Billede:
Mentalisering i dagtilbud og skole (inkl. hjemmeside) (E-bog, epub)
Forfatter(e): 
Maja Nørgård Jacobsen
Pris pr. stk.: 
DKK 214,40 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 268,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


Hvorfor har vi brug for at mentalisere i dagtilbud og skole? Og hvordan kan mentalisering helt konkret inddrages i pædagogens og lærerens praksis? Det giver psykolog Maja Nørgård Jacobsen et kvalificeret bud på med denne bog. Bogen beskriver ? med en solid, teoretisk forankring ? den afgørende rolle, mentalisering spiller i barnets udvikling, læring og trivsel, og tilbyder en bred vifte af håndgribelige værktøjer, der kan anvendes i det mentaliserende arbejde med børn og unge.

Når man mentaliserer, reflekterer man over og sætter ord på de indre mentale tilstande, der ligger bag en given adfærd. Det handler populært sagt om at se den anden indefra og sig selv både udefra og indefra. Dermed er grobunden hos den professionelle også lagt for bedre at kunne regulere sig selv følelsesmæssigt i samspillet med børn og unge. Bogen behandler, hvordan mentalisering er nært forbundet med begreber som empati og anerkendelse, ligesom den beskriver, hvordan mentalisering er beslægtet med ICDP.

Bogens kapitler er inddelt efter barnets alder, fra vuggestue til udskoling, hvilket gør det let for fagpersoner og studerende inden for den pædagogiske verden at orientere sig ud fra deres specifikke fagområde. Bogens afsluttende del giver redskaber til, hvordan mentalisering kan inddrages i den professionelles selvrefleksion og i den kollegiale sparring.

På bogens hjemmeside, www.dafolo.dk/mentalisering, kan du finde figurer og redskaber fra bogen.

Se indholdsfortegnelse, forord og indledning til bogen

'Det er en kvalificeret bog, der kommer med konkrete bud på, hvordan man kan styrke det vigtige relationsarbejde.' - Børns Hverdag

'En alletiders fagbog med brugbare værktøjer til rigtig mange fagpersoner. Bogen dækker flere målgrupper og flere arbejdsfelter både i normalog
specialområde og ikke mindst for et stærkt tværfagligt samarbejde, internt og eksternt. [...] Jeg synes bestemt, at bogen er en god guide og har brugbare værktøjer til alle fagpersoner, der arbejder med børn og unge, men også forældre.' - JAGOO

'Mentalisering i dagtilbud og skole vil jeg anbefale, hvis man ikke kender til mentalisering, ikke har meget fordybelsestid og/eller vil have noget letlæst men gedigent og godt faglitteratur, der nemt kan overføres til praksis. Derudover vil jeg anbefale den som et lettilgængeligt og hurtigt opslagsværk til psykologer, der arbejder med daginstitutioner, skoler og forældre.' - Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

'Når jeg synes, bogen er så spændende, er det fordi, det handler om at reflektere og sætte ord på indre mentale tilstande, der ligger bag ved en given adfærd, samtidig med at bogen dækker børns udvikling fra 0-20 år. For mig giver bogen stof til eftertanke, når jeg tænker på børn med høretab og udvikling af pragmatiske færdigheder. [Bogen] er givende for professionelle, der arbejder med børn med høretab og deres forældre. Og så helt klart for alle, der arbejder med børn.' - Birgitte Franck, hørekonsulent
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7160-263-0
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png