button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Pædagoger og lærere i skolen - sammen om elevernes trivsel og læring

Billede:
Pædagoger og lærere i skolen - sammen om elevernes trivsel og læring
Forfatter(e): 
Stig Broström (red.) Carsten Andersen, Trine Ankerstjerne, Ole Christensen, Sara Hannibal, Talita Salqvist Heinel, Andy Højholdt, Michael Jørgensen, Tina Barbara Pryds, Kirsten Rigbolt og Helle Saabye
Pris pr. stk.: 
DKK 248,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 310,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Pædagoger og lærere i skolen - sammen om elevernes trivsel og læring tager fat på en af de helt store muligheder, som folkeskolereformen har ført med sig: samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Forfatterne anskuer et udviklet samarbejde mellem pædagoger og lærere i skolen som den fornyelse og det omdrejningspunkt, der kan bidrage til udvikling af nye kvaliteter i skolen.

Lærere og pædagoger bidrager hver især med meget forskellige kernekompetencer i folkeskolen, og det er helt afgørende at fastholde denne forskel, for pædagogerne skal ikke være halvdårlige lærere ? og omvendt. Helt centralt er det, at lærer-pædagog-samarbejdet i stedet består af en relevant blanding af de to professioners kompetencer med fokus på både elevernes læring og trivsel.

Med denne bog som inspirationskilde vil vejen mod et øget og forbedret samarbejde mellem pædagoger og lærere i skolen forhåbentlig blive lettere at betræde. Kapitlerne peger fremad mod en skole, hvor fantasi, kreativitet, innovation og læring går hånd i hånd, og hvor der er fokus på både den enkelte elevs læring og alsidige udvikling. Her er der plads til forpligtende læringsfællesskaber og mere innovative arbejdsformer, så også elevens trivsel kommer i centrum.

Bogen består af ni kapitler, der bevæger sig i et kontinuum fra forskning og undersøgelser om samarbejdet mellem pædagoger og lærere, hen over refleksioner og frem til konkrete praktisk-pædagogiske beskrivelser af, hvordan pædagoger og lærere opnår det bedst mulige samarbejde på skolerne.

Bogen er redigeret af Stig Broström, som også har skrevet to af bogens kapitler. Herudover er der bidrag fra Carsten Andersen, Trine Ankerstjerne, Ole Christensen, Sara Hannibal, Talita Salqvist Heinel, Andy Højholdt, Michael Jørgensen, Tina Barbara Pryds, Kirsten Rigbolt og Helle Saabye.

'Det er en rigtig god udgivelse, som kan være en god hjælp ude på skolerne til at optimere samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Bogen pointerer, at der er tydelige forskelle på de to faggruppers kernekompetencer, som ikke skal nedbrydes, men at de to faggrupper kan supplerer hinanden og på den måde fremme elevernes læring og trivsel. Antologiens enkelte kapitler kan sagtens læses uafhængigt af hinanden efter interesse, samtidig med at kapitlerne samlet giver faglig fundering til at udvikle samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Forfatterne har forskellige pædagogiske baggrunde, hvilket gør bogen bredt funderet. [?] Anbefales til skolernes pædagogiske læringscentre samt til lærer- og pædagoguddannelsernes biblioteker.' - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

'Vi ved det godt, vi skal samarbejde lærere og pædagoger, men mange steder
har det været svært. Nogle mener at vi kommer fra to forskellige kulturer og
andre mener vi bare skal have foretaget en ordentlig rollefordeling. Dette må
være grundbogen for samarbejdet. Læg mærke til bogens undertitel, her siges
hvad det hele drejer sig om. I bogen præsenteres fundamentet, udviklingen
og de sten der ligesom skal flyttes. Start en studiegruppe med lærere og pædagoger og brug bogen til en fællesforståelse. Og få så bogen købt (i flere eksemplarer) til lærerbiblioteket (Undskyld - til skolens ressourcebibliotek, eller
hvad du nu kalder det).' - Kai Pedersen, AKTbladet.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7435
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png