button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Pædagogik i døgninstitutionen

Billede:
Pædagogik i døgninstitutionen
Forfatter(e): 
Laila Gardezi Aggergaard, Lisbeth Bruus-Jensen, Jørgen Christiansen (red.), Lene Eriknauer, Helle Fisker, Steen Gaardsted, Janne Østergaard Hagelquist, Bente Kermenoglou Hansen, Claus Hegstrup, Signe Holm-Larsen, Lenette Jegsen, Jeanette Anja Jørgensen, Henriette Lieblein Misser, Brian Degn Mårtensson (red.), Kim Nielsen, Jens Nilsson, Lone Pedersen og Lars Rasborg
Pris pr. stk.: 
DKK 340,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 425,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Uanset diagnosticering, særlige behov eller boform er individet i et etisk perspektiv det samme. Pædagogikkens grundlæggende problemstillinger optræder med andre ord også i døgninstitutionen ? forskellen findes i selve rammen og i det særlige fokus, en speciel livssituation afstedkommer.

Pædagogik i døgninstitutionen forsøger at give et overblik over et komplekst område ved at samle bidrag fra personer med både praktiske og teoretiske perspektiver og tilgange.

Bogen består af fire dele:
  1. Perspektiver

  2. Institutionstyper

  3. Pædagogik og metodik

  4. Pædagogik og organisation


Emner, der behandles, er blandt andet: behandlingspædagogik, miljøterapi, mentaliseringsbaseret pædagogik, selvpsykologi, positiv psykologi, undervisning i døgninstitution, tilsyn, magtanvendelse og kvalitetssikring samt praksis på socialpædagogiske opholdssteder, særligt specialiserede døgninstitutioner og sikrede institutioner.

Bogen henvender sig til pædagoger, ledere, psykologer, sagsbehandlere, lærere og studerende med interesse for døgninstitutionsområdet.

Bogens kapitler er skrevet af Laila Gardezi Aggergaard, Lisbeth Bruus-Jensen, Jørgen Christiansen, Lene Eriknauer, Helle Fisker, Steen Gaardsted, Janne Østergaard Hagelquist, Bente Kermenoglou Hansen, Claus Hegstrup, Signe Holm-Larsen, Lenette Jegsen, Jeanette Anja Jørgensen, Henriette Lieblein Misser, Brian Degn Mårtensson, Kim Nielsen, Jens Nilsson, Lone Pedersen og Lars Rasborg.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

Mød en af bogens forfattere
Psykolog Janne Østergaard Hagelquist fortæller i denne video om mentalisering og STORM-modellen.

'En ny og spændende bog om pædagogiske døgninstitutioner har set dagens lys. Bogen sætter fokus på en række af de etiske, moralske og politiske overvejelser man må gøre sig, når anbringelse af børn og unge kommer på tale. Det handler jo dybest set om anvendelse af magt, - og dette perspektiv tager bogens forfattere op til kærlig og kritisk behandling. Det kan jeg lide! (?) Bogen kan anbefales til enhver professionel, der arbejder med udsatte børn og unge.' Anmeldt af Rasmus Alenkær, psykolog, foredragsholder og forfatter.
Læs hele anmeldelsen.

'Det er en velskrevet og veldokumenteret bog (?) Bogen synes således egnet til studiebrug for efter- og videreuddannelserne og for andre med interesse for døgninstitutionslivet.'
Læs hele anmeldelsen fra tidsskriftet Specialpædagogik
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7294
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png