button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Pædagogik mellem skole og fritid

Billede:
Pædagogik mellem skole og fritid
Forfatter(e): 
Trine Ankerstjerne (red.)
Pris pr. stk.: 
DKK 319,20 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 399,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
Denne grundbog til pædagoguddannelsens specialisering i skole- og fritidspædagogik er skræddersyet til at bidrage til den studerendes forståelse af de kompetencemål, der er opstillet for uddannelsen. Foruden pædagogisk orienterede uddannelser er denne bog oplagt til pædagoger og andet personale, der beskæftiger sig med skole- og fritidspædagogik.

Bogen er inddelt i fire dele, som hver forholder sig til specialiseringens kompetenceområder:
 • Del 1: Barndom, ungdom, didaktik og dannelse
 • Del 2: Identitet, fællesskab, relationer og inklusion
 • Del 3: Udviklings- og læringsrum
 • Del 4: Samarbejde og udvikling

  Hver del består af fire kapitler, der behandler de forskellige faglige elementer, som det skole- og fritidspædagogiske praksisfelt udgøres af. Dermed stifter den studerende bekendtskab med temaer, som forholder sig direkte til eller udspringer af praksis, og som tilsammen udgør rammen for at forstå de vilkår og betingelser for opvækst, som børn og unge i dag befinder sig i og handler ud fra.

  Alle bidragydere i bogen har rod i forsknings- og udviklingsrelaterede opgaver og undervisning på det pædagogiske område, ligesom mange af dem har deres daglige gang blandt studerende og færdiguddannede pædagoger.

  Til udgivelsen hører en omfattende mængde digitale redskaber, hvor den studerende får mulighed for at forfølge de pointer og problemstillinger, som det enkelte kapitel introducerer.
 • forfattervideo 2013:
  Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
   7837
  button_tilbage_left.png
  « Tilbage til oversigten
  button_tilbage_right.png