button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Professionel relationskompetence - stjernestunder i det relationelle univers (E-bog, epub)

Billede:
Professionel relationskompetence - stjernestunder i det relationelle univers (E-bog, epub)
Forfatter(e): 
Anne Linder
Pris pr. stk.: 
DKK 216,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 270,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


De fleste er enige om, at relationskompetencen er central i det pædagogiske arbejde. Netop derfor er det besynderligt, at en kompetence, der er så betydningsfuld for børns trivsel og læring, ikke alle steder i den pædagogiske sektor støttes af en fælles professionel terminologi.

Denne bog handler om, hvad relationskompetence egentlig er, og hvordan vi kan udvikle et fagsprog om denne kompetence. Den peger samtidig på, at gode relationer ikke er et mål i sig selv. Målet er at skabe robuste og livsduelige børn.

Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan pædagogikken kan være med til at løfte det enkelte menneske op over sin egen snævre, lokale og tidsmæssigt begrænsede horisont og ind i et komplekst fællesskab. Gennem kapitlerne bliver der zoomet ind på forskellige aspekter, der er betydningsfulde for det gode samspil. Bogen sluttes af med at zoome ud og beskrive, hvordan de gode relationer i et større perspektiv er grobund for vores velfærdssamfund.

Kapitlerne tager udgangspunkt i den positive psykologis teoriunivers, der på fornem vis kobles sammen med ICDP?ens otte samspilstemaer og pointer fra synlig læring. Det er forfatterens håb, at de professionelle med bogen i hånden vil gøre sig ekstra umage med at skabe udviklingsstøttende relationer, fordi gode relationer åbner op for livet. Det kræver, at de voksne er sensitive og tillægger de pædagogiske stjernestunder betydning.

'I bogen ruller Anne Linder relationskompetencen ud og stiller skarpt. Hun formår dermed at levere en meget konkret, aktuel, tankevækkende, relevant og brugbar indføring i den professionelle relationskompetences univers.' Fra bogens forord af Frans Ørsted Andersen

'Selv om jeg er kritisk over for den såkaldte positive psykologi, må jeg lægge stridshandsken for en stund. Det er faktisk en god og letlæst bog, der kan læses hurtigt, fordi den er så overskuelig i sin opbygning. Og jeg blev faktisk klogere af at læse den.'
Læs hele anmeldelsen fra 'Folkeskolen'

?Grundbog i pædagogisk relationsprofessionalisme for alle pædagogiske faggrupper lige fra vuggestuepædagoger til undervisere på ungdomsuddannelserne. [...] Det er en både positiv og lærerig udgivelse med mange pædagogiske idéer og værktøjer, som pædagoger og undervisere kan have stor gavn af i deres professionelle virke. [...] Bogen anbefales til bibliotekerne på de pædagogiske uddannelser, til grundskolernes lærerbiblioteker samt til folkebiblioteker efter behov.? - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

'Bogen bidrager til, at man som professionel skal blive klogere på, hvordan en positiv relation er til gavn for alle børn. Ved at læse denne bog bliver du som professionel guidet igennem, hvad relationer har af betydning for alle børn. Bogen Professionel relationskompetence har mange definitioner,vsmå indrammede bokse, hvor du som læser retter blikket mod relevant teori. Skemaer, som kan bruges her og nu. Modeller, som er nemme at forstå. Der er et plus for bogen, at der er indlagt disse redskaber, og der er tænkt på farver som visuelt fanger ens blik, når man læser bogen.' - JAGOO

Relationsprofessionsseriens omdrejningspunkt er kvalificeringen af det relationelle arbejde.
Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelsesmæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab.

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pædagogiske verden ? børnehave, vuggestue og folkeskole ? men også professionelle, der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7160-632-4
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png