button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Værksted, natur og teknik Pædagoguddannelsen i fokus

Billede:
Værksted, natur og teknik Pædagoguddannelsen i fokus
Forfatter(e): 
Ophelia Achton, Bo Dinesen, Benny Garde, Torben Hansen og Bent Leicht Madsen
Pris pr. stk.: 
DKK 168,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 210,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
Gennem fordybelse i dette fag skal den studerende kunne inspirere børnene til at inddrage de kulturskabte fysiske omgivelser og naturen som rum for oplevelse og udfoldelse.

Børnenes lyst til at eksperimentere og deres nysgerrighed, lyst til at lære og til at erobre deres verden skal inspireres, støttes og gives indhold.

Bogen sigter således også mod, at de studerende udfordres, og at deres lyst og kapacitet til at eksperimentere og producere udvikles.

Pædagoguddannelsen i fokus
Der er fokus på pædagoguddannelsen - og det er da også titlen på denne serie bøger, som er udarbejdet med direkte sigte på den nye pædagoguddannelse, som begyndte august 2007. Bøgerne, der har til formål at give både viden og inspiration til udvikling af den pædagogiske faglighed, rummer aktuelle og overskuelige tekster til de pædagogiske fag, grundfagene og linjefagene. Bøgerne er skrevet af forfattere, der har stor faglig tynde inden for forskning og undervisning på deres respektive områder, og centrale funktioner i udviklingen af den pædagogiske profession.

Serien er redigeret af Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    kf7983
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png