"
contact-mail.png
Kontakt os

  1. Send

Dafolo Forlags samarbejdspartnere

   
 challenge_learning-logo-web 

Sammen med det britiske konsulenthus Challenging Learning tilbyder Dafolo Forlag efter- og videreuddannelse i form af kurser og forløb, hvor underviserne er certificeret i Visible Learning. Desuden udgiver vi bøger på dansk med Synlig Læring som omdrejningspunkt. 

   

 

 LSP 

 Sammen udgiver vi bl.a. tidsskriftet PAIDEIA og forskningsrapporterne ”Kvalitet i dagtilbud - set med børneøjne. En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud” og ”Resultater af brug af LP- modellen i danske folkeskoler. Evaluering af arbejdet med LP-modellen”.

  

 DLF LOGO Sammen med Danmarks Lærerforening har vi udgivet ”Læsning og skrivning i alle fag”. Desuden arbejder vi sammen Lærerforeningen om konferencer f.eks. med fokus på faglig læsning.

  

  
UCNlogo.png Sammen udgiver vi ”LP-serien” om Læringsmiljø og Pædagogisk analyse, serien ”Faglighed, test og evalueringskultur” og ”CEPRA - tidsskrift for evaluering i praksis”.

 

 

  
DPUlogo.png Sammen udgiver vi serien ”Viden om skolen” og tidsskriftet ”Forskning i grundskolen”.

 

 

Learning Impact

 Sammen udgiver vi materialer til systematisk evaluering af lærerens kompetencer.

 

 

sfotanketanklogo.png Samarbejde om at sætte på SFO’ens rolle på den pædagogiske dagsorden i skolen herunder udvikling af en egentlig SFO-pædagogik.

 

 

  
NVLlogo.pngSammen udgiver vi serien ”Literacy Udviklings Projekter – LUP”, der formidler den nyeste viden om læsning, sprog og skrift.
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666